Sandhedens mange ansigter

Hvad er SANDHED ???
For mig, så er sandhed "det som er". "Eller virkeligheden" - om man vil.
Således vil en beskrivelse af sandheden hele tiden skulle ændre sig i takt med verden omkring.
Skal vi alligevel give os i kast med at "beskrive sandheden", så må vi ty til afledede størrelser såsom; metaforer, kunstværker, eventyr, poisi, musik og lignende.
Noget som indirekte kan give det enkelte individ og beskuer en fornemmelse af beskrivelsens oprindelse og samtidig tillægge det sin egen personlige betydning.
Dermed fås en kontinuitet gående fra den oprindelige visdom i beskrivelsen til den nutidige væren og referenceramme.

Det som jeg gerne vil prøve at lære andre (hvis jeg kan?) er, at lære at forstå uden at prøve på at forstå !!!KONTAKTINFO:
Anders Baun Sørensen
Vestergade 31A, DK-8305 Samsø
Email: saadancirkus@hotmail.com
Mobil: 2947 2524